A A A

Starostwo Powiatowe w Mielcu ulokowane jest w dwóch budynkach znajdujących się przy ulicach Wyspiańskiego 6 (GŁÓWNA SIEDZIBA) i Sękowskiego 2b. Poniżej znajduje się wykaz komórek organizacyjnych wraz z numerami telefonów i pokoi.

baner8.png

Główna Siedziba
ul. Wyspiańskiego 6
Wydział Komunikacji
ul. Sękowskiego 2bKontakt z koordynatorem do spraw dostępności
, tel.: 17 7800493, email: promocja@powiat-mielecki.pl


gotowe_na_strone22.jpg

 UL. WYSPIAŃSKIEGO 6, 39-300 MIELEC TELEFON POKÓJ
Kancelaria ogólna (017) 78 00 400/500 8
Kancelaria ogólna fax (017) 78 00 530 8
Sekretariat Starosty i Wicestarosty (017) 78 00 403 211
Członkowie Zarządu Powiatu (017) 78 00 408 214
Skarbnik Powiatu (017) 78 00 407 307
Sekretarz Powiatu (017) 78 00 412 208
Biuro Prawne (017) 78 00 409 209
Biuro Rady i Zarządu Powiatu (017) 78 00 411
(017) 78 00 410
121
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (017) 78 00 415 7
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (017) 78 00 487 335
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli (017) 78 00 590 322
Audytor wewnętrzny (017) 78 00 590 322
Opłatomat PARTER
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru -------- --------
Geodeta Powiatowy - Dyr. Wydziału (017) 78 00 501 128
Obsługa interesantów (mapy, wypisy) (017) 78 00 502 2
Informatyk Wydziału GKiK (017) 78 00 519 130
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -------- --------
Kierownik   (017) 78 00 514 102
Obsługa geodetów  (017) 78 00 522 111
Pracownie (017) 78 00 515/520 103-110
Oddział Geodezji i Katastru - Ewidencja, klasyfikacja gruntów -------- --------
Kierownik     (017) 78 00 503 129
Obsługa klasyfikacji gruntów  (017) 78 00 504 123
Obsługa ewidencji gruntów i budynków – gmina: Czermin, miasto i gmina Radomyśl Wielki (017) 78 00 524 112
Obsługa ewidencji gruntów i budynków – gmina: Borowa, Gawłuszowice, Wadowice Górne (017) 78 00 509 122
Obsługa ewidencji gruntów i budynków – gmina Mielec, miasto i gmina Przecław (017) 78 00 525 113
Obsługa ewidencji gruntów i budynków - gmina Padew Narodowa, gmina Tuszów Narodowy, gmina Mielec (017) 78 00 504 123
Obsługa ewidencji gruntów i budynków - miasto Mielec (017) 78 00 526 114
Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowej -------- --------
Kierownik  (017)78 00 508 115
Przyjmowanie i wydawanie projektów (017) 78 00 507 116
Wydział Architektury i Budownictwa -------- --------
dyrektor (017) 78 00 460 6
Stare Miasto, Część Rzochowa, Wojsław

(017) 78 00 463

14
Gmina Tuszów narodowy, Część Gminy Wadowice Górne

(017) 78 00 453

13
Oś Cyranka, Oś Kusocińskiego, Oś Kopernika, Oś Żeromskiego, Oś Niepodległości, Oś Kazimierza Wielkiego, Oś Wolności, Oś Mościska

(017) 78 00 461

11
Oś Smoczka, Oś Szafera, Oś Dziubków, Łuże

(017) 78 00 488

11
Gmina Wiejska Mielec, część Gminy Borowa

(017) 78 00 481

12
Gmina Czermin, Gmina Gawłuszowice, Część Gminy Borowa

(017) 78 00 464

12
Gmina Padew Narodowa, Gmina Przecław

(017) 78 00 485

9
Gmina Radomyśl Wielki, Część Gminy Wadowice Górne

(017) 78 00 462

13
Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

--------

--------
Dyrektor     

(017) 78 00 454

318
Oddział Funduszy i Inwestycji

--------

--------
Fundusze    

(017) 78 00 483

320
Oddział Gospodarki Nieruchomościami

--------

--------

Kierownik
Gospodarka i zarządzanie Mieniem Powiatu

(017) 78 00 511
(017) 78 00 455

316
312

Zbywanie, nabywanie, wywłaszczenia, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowania i   udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa 

(017) 78 00 492

314
Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, zezwolenia i umowy na wejście w teren na nieruchomości Skarbu Państwa, scalenia i wymiana gruntów, ochrona gruntów, zwroty działek dożywotnich i siedliskowych, opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

(017) 78 00 512

315
Wydział Ochrony Środowiska

--------

--------
Dyrektor

(017) 78 00 457

216
Emisje zanieczyszczeń i hałasu, gospodarka odpadami

(017) 78 00 458

217
Rybactwo, łowiectwo, ochrona przyrody 

(017) 78 00 459

219
Geologia, lasy, spółki wodne, rekultywacja gruntów

(017) 78 00 467

218

Wydawanie zaświadczeń w zakresie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów
Wydawania kart wędkarskich

(017) 78 00 468

3
Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

--------

--------
Stowarzyszenia i oświata

(017) 78 00 417
(017) 78 00 416

206
208
Kultura, sport i oświata

(017) 78 00 549

207
Ochrona zdrowia, współpraca z organizacjami pozarządowymi (017) 78 00 548 205
Wydział Administracyjny -------- --------
Kadry Starostwa (017) 78 00 413 204
Główny specjalista ds. zamówień publicznych (017) 78 00 406 202
Zamówienia poniżej 30.000 euro  (017) 78 00 486 202
Wydział Finansowy -------- --------
Główny księgowy (017) 78 00 469 308
Wydział Finansowy (017) 78 00 418 309
Wydział Finansowy (017) 78 00 456 310
Wydział Finansowy (017) 78 00 450 310
Wydział Finansowy (017) 78 00 450 310
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego -------- --------
Dyrektor Biura (017) 78 00 451 335
Główny specjalista ds. obrony cywilnej (017) 78 00 435 334
Zarządzanie kryzysowe (017) 78 00 434 334
Dyżurny PCZK (017) 78 00 440 334
Biuro Promocji i Informacji -------- --------
Promocja i Informacja (017) 78 00 493 321
Kontakt z mediami  (017) 78 00 484 321
Biuro Informatyki -------- --------
Informatycy

(017) 78 00 452

221
UL. SĘKOWSKIEGO 2 B, 39-300 MIELEC TELEFON POKÓJ

Wydział Komunikacji - zapisy telefoniczne do kolejki

  • Rejestracja pojazdów
  • Zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu,wyrejestrowanie pojazdu
  • Odbiór dowodów rejestracyjnych,zmiany w dowodach

(017) 78 00 424

Wydział Komunikacji - zapisy telefoniczne do kolejki

  • Prawa Jazdy

(017) 78 00 429

Wydział Komunikacji - Dyrektor

(017) 78 00 422

Wydział Komunikacji - publiczny transport zbiorowy

(017) 78 00 423

Wydział Komunikacji - stanowisko d/s. transportu

(017) 78 00 423

Wydział Komunikacji - wyrejestrowanie pojazdów (017) 78 00 426
Wydział Komunikacji - rejestracja pojazdów

(017) 78 00 427
(017) 78 00 428
(017) 78 00 421
(017) 78 00 425

Wydział Komunikacji - rejestracja pojazdów fax

(017) 78 00 489
(017) 78 00 448

Wydział Komunikacji - prawa jazdy

(017) 78 00 430

Opłatomat -------- PARTER
Bileter -------- PARTER
Ostatnia modyfikacja: 01-08-2018 14:30
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER