A A A

INT - interpelacja
ZAP - zapytanie
WNI - wniosek
ODP - odpowiedź (numer załącznika)
PIS - pismo
INNE
UZU1
 - uzupełnienie
UZU2 - uzupełnienie
UZU3 - uzupełnienie

DATA RADNY OPIS INT ZAP WNI ODP PIS INNE UZU1 UZU2 UZU3
28.11.2018 Maria Należna zw. dof. na ochr. zabytków 1 2 3
28.11.2018 Maria Należna bud. chod. Wadowice Górne 1 2
28.11.2018 Zdzisław Lasota BUS Grzybów-Mielec 1 2 3
4 5 6 7
28.11.2018 Kacper Głaz zezwolenie na skład. odpadów 1 2
20.12.2018 Kacper Głaz I LO remont dziedzińca 1 2
20.12.2018 Maria Należna Remont drogi 1 179R 1 2
20.12.2018 Michał Duszkiewicz Remont wysepki Rzochów 1 2
20.12.2018 Zdzisław Lasota Remont dróg 1 173R i 1 1179R 1 2 3
10.01.2019 Maria Orłowska Modernizacja PZPSW w Mielcu 1 2
23.01.2019 Maria Należna Poradnie neurologiczne i okulist. 1 2
23.01.2019 Krzysztof Olszewski Odśnieżanie chodników 1 2
23.01.2019 Bogdan Peret Przystanek Trzciana 1 2
23.01.2019 Stanisław Kagan Budunek Strażaka - udziały 1 2
22.02.2019 Maria Należna Uszkodzone pobocza. Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki 1
2
26.01.2019 Antoni Skawiński Droga 1156R 1 2
26.01.2019 Antoni Skawiński Przebudowa drogi Ziempniów - Szafranów - Czermin 1 2
26.01.2019 Antoni Skawiński Przebudowa mostu w Brniu Osuchowskim 1 2
26.01.2019 Antoni Skawiński Rondo w Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach 1 2 3 4 5
25.02.2019 Krzysztof Olszewski Osuwisko Podole 1 2
25.02.2019 Krzysztof Olszewski Chodniki Kiełków, Podole, Tuszyma 1 2
25.02.2019 Michał Duszkiewicz Skrzyżowanie w Chorzelowie 1 2
25.02.2019 Maria Orłowska Uchwały Rady Powiatu do PRDPP 1 2
25.02.2019 Stanisław Kagan Zmiana przekroju drogi (rondo w Piątkowcu) 1 2 3 4 5
25.02.2019 Antoni Skawiński Utworzenie chirurgii dziecięcej 1 2 3
25.02.2019 Antoni Skawiński Opracowanie harmonogramów inwestycji 1 2
15.03.2019 Bogdan Peret Chodniki Czermin 1 2
15.03.2019 Bogdan Peret Skrzyżowanie z drogą woj 983 - nawierzchnia 1 2
02.04.2019 Krzysztof Olszewski Brak autobusu Tuszuma - Mielec 1 2 3 4 5
02.04.2019 Z. Lasota, M. Należna Renowacja figury - Wadowice Górne 1 2
02.04.2019 Zdzisław Lasota Przejście dla pieszych - Zdziarzec 1 2
05.04.2019 Zbigniew Działowski Remont drogi wojewódzkiej nr 984 Wola Mielecka-Rzędzianowice-Borowa-Górki 1 2
3 4
05.04.2019 Zbigniew Działowski Zaprojektowanie i wybudowanie chodnika wraz z zatoką autobusową w Trześni 1 2
05.04.2019 Zbigniew Działowski Opracowanie dokumentacji na kontynuację modernizacji drogi powiatowej nr 1161R wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w Chorzelowie 1 2
29.04.2019 Zbigniew Działowski Funkcjonowanie piekarni w Tuszowie Narodowym 1 2
14.6.2019 Kazimierz Gacek Poprawa bezp. na skrzyżowaniach 1
2 3
12.06.2019 Zdzisław Lasota Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych 1 2
14.06.2019 Zbigniew Tymuła Odkomarzanie 1 2
14.06.2019 Zbigniew Tymuła Przebudowa mostu na rzece Breń 1 2
14.06.2019 Boguław Peret Fatalny stan chodnika Borowa Czermin Przecław 1 2
14.06.2019 Marek Paprocki Przystanek na Kilińskiego 1 2 3
27.08.2019 Maria Należna Zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników dróg na terenie gminy Wadowice Górne  1 2
06.09.2019 Maria Należna Odwodnienie drogi powiatowej 1 2
16.09.2019 Zdzisław Lasota Nawierzchnia asfaltowa Radomyśl Wielki Dulcza Małec 1 2
16.09.2019 Zdzisław Lasota Przejście dla pieszych Bręń Osuchowski Kawęczyn Wadowice Górne 1 2 3
16.10.2019 Kacper Głaz Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Grochowe II oraz Babicha/ wykonanie odcinka chodnika w Tuszoswie Narodowym 1 2
16.10.2019 Krzysztof Olszewski ws. braku komunikacji autobusowej z miejscowości Przecław do Dębicy przez Podole  1 2 3
15.10.2019 Zdzisław Lasota wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od nowego mostu na potoku Jamnica w Dulczy Wielkiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1174R 1 2
01.10.2019 Antoni Skawiński, Bogusław Peret zaplanowanie zwiększonej kwoty na remonty chodników na terenie wszystkich gmin powiatu w budżecie na rok 2020 1 2
16.10.2019 Maria Należna przeprowadzenie remontu i odnowy budynku bedącego własnością Powiatu Mieleckiego położonego w Radomyślu Wielkim 1 2
16.10.2019 Krzysztof Olszewski przegląd rowów melioracyjnych przy drogach powiatowych w gminie Przecław / uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2020 środków na budowę chodników przy drogach powiatowych w gminie Przecław / podjęcie działań w sprawie osuwiska w Podolu  1 2
16.10.2019 Marek Paprocki Wybudowanie zatoczek autobusowych  1 2
24.10.2019 Maria Orłowska przyspieszenie terminu ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych  1 2
19.11.2019 Zdzisław Lasota poprawa bezpieczeństwa na drodze 1 174R poprzez ustwienie znaku D-42 1 2
25.11.2019 Zdzisława Lasota Kurs autobusa Jamy - Mielec 1 2
30.12.2019 Stanisław Kagan prowadzenie do obrad punktu dot. ASF / częstsze zwoływanie sesji 1 2
03.02.2020 Stanisław Kagan zagospodarowanie części działki na potrzeby wewnętrznego parkingu 1 2
03.02.2020 Antoni Skawiński usprawnienie pracy Wydziału Komunikacji 1 2
03.02.2020 Stanisław Kagan zwiększenie dostępności Wydziału Komunikacji dla mieszkańców 1 2
03.02.2020 Zdzisław Lasota podjęcie działań w celu wykonania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1175R 1 2 3
20.02.2020 Kazimierz Gacek Obwodnica Mielca (budowa mostu) 1 2
20.02.2020 Kazimierz Gacek Ograniczenie prędkokości 1 2 3
20.02.2020 Kacper Głaz Odpady zalegające 1 2
20.02.2020 Marek Paprocki Zmiana organizacji ruchu 1 2
20.02.2020 Marek Paprocki Nieczynna winda w przychodni nr 5 1 2
20.02.2020 Marek Paprocki Oznakowanie poziome przejście dla pieszych 1 2 3
20.02.2020 Marek Paprocki Znak świetlny lub próg zwalniający - ul. Sękowskiego 1
2 3
20.02.2020 Zdzisław Lasota dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych - Dąbie 1 2 3
20.02.2020 Zdzisław Lasota przejście dla pieszych - Wampierzów 1 2 3
19.02.2020 Michał Duszkiewicz Skierowanie do lekarza 1 2
23.03.2020 Maria Orłowska Odwołanie dyrektor PZPS 1 2
30.03.2020 Maria Orłowska Udostępnienie protokołów Zarządu 1 2
27.04.2020 Maria Orłowska Odwołanie dyrektor PZPS w Mielcu 1 2
11.05.2020 Zbigniew Tymuła Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 1 2
18.05.2020 Maria Należna zwiększenie bezpieczesńtwa dla użytkowników dróg powiatowych w gminie Wadowice Górne 1 2
11.05.2020 Maria Orłowska dot. odwołania dyrektora PZPSW 1 2
23.06.2020 Klub PIS Odwołanie wicestarosty 1
23.06.2020 Kacper Głaz Wyczyszczenie chodnika 1 2
23.06.2020 Kacper Głaz Remont chodnika Gawłuszowice Chrząstów 1 2
23.06.2020 Zdzisław Lasota Poprawienie bezpieczeństwa Partynia Jamy 1 2 3
23.06.2020 Kacper Głaz Zorganizowanie Powiatowego Transportu Zbiorowego 1 2
21.07.2020 Zbigniew Tymuła Inwestycje w środku z otrzymaniem przez Powiat Mielecki środków finansowych z FIS 1 2
21.07.2020 Zbigniew Tymuła Przywrócenie transportu publicznego go miejscowości Gliny Małe, Ostrówek, Gawłjuszowice 1 2
21.07.2020 Maria Orłowska Udzielenie wsparcia realizatorom projektu "Kamienie Pamięci" 1 2
21.07.2020 Zdzisław Lasota Remont chodnika przy drodze powiatowej 1174R 1 2
21.07.2020 Zdzisław Lastota Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy drodze powiatowej nr 1174R 1 2
21.07.2020 Zdzisław Lasota Wykonanie przejścia dla pieszych w cigąu drogi powiatowej 1175R 1 2
21.09.2020 Zdzisław Lasota Remont chodnika przy drodze powiatowej Zgórsko - Wierzchowiny - Wola Wadowska 1 2
21.09.2020 Zdzisław Lasota Zabezpieczenie środków w budżecie na 2021 rok na przebudowę mostu na Potoku Zgórsko 1 2
21.09.2020 Marek Paprocki Zainstalowanie progu zwalniającego na łuku ul. Kilińskiego 1 2 3 4
21.09.2020 Marek Paprocki Prace remontowe na ulicy Kilińskiego 1 2
23.09.2020 Stanisław Kagan Wykonanie ogrodzenia zaporowego ASF 1 2
25.09.2020 Antoni Skawiński Remont nawierzchni dróg i budowa chodników na trasie

Zabrnie-Kawęczyn-Breń Osuchowski-Dąbrówka Osuchowska-Trzciana-Mielec

1 2
25.09.2020 Antoni Skawiński Remont drogi numer 1152 R Borowa-Czermin-Wola Mielecka na odcinku Borowa- Czermin 1 2
25.09.2020 Antoni Skawiński

Wykonanie chodnika przy drodze numer 1151 R Górki-Łysaków-Czermin-Rzędzianowice od Kościoła w Górkach do chodnika istniejącego już w Łysakowie

1 2
2.10.2020 Krzysztof Olszewski

Uwzględnienie w budżecie Powiatu Mieleckiego na 2021 rok inwestycji drogowych relacji Przecław - Rydzów, Przecław - Podole, Przecław Kiełków, Łączki Brzeskie

1

2

28.10.2020 Adam Jastrząb

Ujęcie w planie remontów na 2021 rok remontu Ściany Żołnierza przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mielcu

1 2
28.10.2020 Maria Należna

W sprawie budynku będącego własnością Powiatu Mieleckiego położonego w Radomyślu Wielkim

1 2
28.10.2020 Zdzisław Lasota

Poprawienie bezpieczeństwa ruchu uzytkowników drogi powiatowej nr 1174R Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki ul. Wałowa

1 2
28.10.2020 Zdzisław Lasota

Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych w ciagu drogi powiatowej nr 1180R Dębica - Zdziarzec

1 2
28.10.2020 Stanisław Kagan

Rozważenienie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej 984 i wybudowanie obwodnicy dla miejscowości Piątkowiec - Gmina Wadowice Górne

1 2
28.10.2020 Michał Duszkiewicz

Wyniki pomiarów natężenia ruchu pojazdów

1 2
28.10.2020 Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwośći

Podanie się do dymisji Starosty i Zarządu

1 2
28.10.2020 Stanisław Kagan

Remont i modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu

1 2
4.11.2020 Antoni Skawiński

Przygotowanie projektów inwestycyjnych: budowy ronda w Woli Mieleckiej oraz budowy ronda w Rzędzianowicach

1 2
23.11.2020 Stanisław Kagan

Wybudowanie dwóch rond w Woli Mieleckiej w ciagu drogi wojewódzkiej 984

1

2

30.11.2020 Zbigniew Tymuła

Poprawienie nierówności na drodze powiatowej Nr 1152R

1

2

30.11.2020 Stanisław Kagan

Wsparcie finansowe DPS w Mielcu oraz nagrody dla pracowników tej placówki

1  2
30.11.2020 Zdzisław Lasota

Ponowne zapytanie dot. poprawienia bezpieczeństwa uzytkowników drogi nr 1166R Partynia - Jamy

1 2
2.12.2020 Marek Kamiński

Podwyżki i premie dla personelu DPS w Mielcu

1 2
27.01.2021 Maria Należna

Zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej - dawny odc. dr. woj. 984

1 2
27.01.2021 Maria Należna

Wykonanie oznakowania zgodnie ustaleniami z Komisją  ds. Zmian organizacji Ruchu 

1 2
27.01.2021 Zdzisław Lasota

Uzwględnienie w budzecie na 2021 r. środków na wykonanie oczyszczenia rowu w ciagu dr. pow. Nr 1167R Podborze - Ruda

1 2
27.01.2021 Kacper Głaz

Niewłaściwe zachowanie pracowników Stacji Sanitarno - Epidemilogicznej podczas kontroli

1 2
27.01.2021 Kacper Głaz

Remont przydrożnego rowu wzdłuż  dr. pow. 1140R w m. Tuszów Narodowy

1 2
27.01.2021 Kacper Głaz

Odłączenie procesu automatycznej aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków

1 2
29.01.2021 Marek Kamiński

Planowane uruchomienie przeładowni odpadów

1 2
23.02.2021 Zdzisław Lasota

Pozyskanie z NFZ środków za zatrudnienie w ramach świąteczno - nocnej opieki lekarza i pielęgniarki w podstacji w Radomyślu Wlk

1 2
23.02.2021 Michał Duszkiewicz

Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze Nr 1143R Gawłuszowice - Mielec w m. Złotniki

1 2
23.04.2021 Maria Orłowska

Poprawa konstrukcji dachu bądź  jego remontu w budynku internatu PZPSW w Mielcu

1 2
27.04.2021 Zdzisław Lasota

Ponowne zapytanie dot. dodatkowego oznakowania drogi Dębica - Zdziarzec

1 2
25.05.2021 Zdzisław Lasota

Wyłożenie kształtkami betonowymi, odcinka rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1181R Radomyśl Wielki ul. Zasowska - Dąbie - Przeryty Bór

1 2
25.05.2021 Maria Należna

Analiza dostepności świadczeń opieki zdrowotnej w poradniach specjalistycznych w obecnej sytuacji epidemiologicznej

1 2
25.05.2021 Maria Orłowska

Zapytanie w sprawie Wicestarosty Andrzeja Bryły

1 2
25.05.2021 Marek Kamiński

Sytuacja w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu

1 2
24.06.2021 Maria Należna

Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w poradniach specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego

1 2
24.06.2021 Maria Orłowska

Przyjecie przez Powiat Mielecki Samorządowej Karty Praw Rodzin

1 2
24.06.2021 Kazimierz Gacek

Zagrożenie dostaw wody dla około 7 tys. mieszkańcców

1 2
24.06.2021 Zdzisław Lasota

Utworzenie punktu nocnej  i światecznej opiekii zdrowotnej w Radomyślu Wielkim

1 2
9.07.2021 Antoni Skawiński

Dojazd do szkół ponadpodstawowych

1 2
9.07.2021 Kazimierz Gacek Zły stan jakości wody dostarczanej mieszkańcom na terenie Miasta i Gminy Przecław 1 2
5.08.2021 Kacper Głaz Zaprojektowanie i budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1142R relacji Chrząstów - Chorzelów - Trześń od "Potoku Rów" 1 2
1.09.2021 Stanisław Kagan Budowa profesjonalnej ścieżki rowerowej 1 2
1.09.2021 Stanisław Kagan Zaplanowanie w budżecie Powiatu na 2022 rok środkówna budowę osobnego parkingu dla PIW oraz PSSE  1 2 3
1.09.2021 Kazimierz Gacek Wprowadzenie modułu mlegitymacji w szkołach 1 2
1.09.2021 Kazimierz Gacek Monitorowanie wycinki drzew i krzewów w okolicach mostu w Woli Mieleckiej 1 2
1.09.2021 Zbigniew Tymuła Rozpoczęcie prac związanych z budową chodnika w miejscowości Kliszów, Gmina Gawłuszowice 1 2
1.09.2021 Zbigniew Tymuła Poprawienie nierówności na drodze powiatowej 1152R 1 2
1.09.2021 Marek Paprocki Założenie progu zwalniającego na ul. Cyranowskiej 1 2 3
3.09.2021 Klub PIS Przyjęcie przez Powiat Samorządowej Karty Praw Rodzin 1 2
8.09.2021 Marek Kamiński Sytuacja w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu 1 2
8.09.2021 Antoni Skawiński Wstawienie znaku ograniczenia prędkości do 40km/h na drodze powiat w pobliżu Szkoły Podstaw. w Brniu Osuchowskim 1 2
21.09.2021 Antoni Skawiński Wykonanie chodnikaprzy drodze powiatowej Gawłuszowice - Chrząstów - Mielec w miejscowości Chrzątów 1 2
29.09.2021 Marek Kamiński Zapytanie do interpelacji dotyczacej Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego w Mielcu 1 2
29.09.2021 Zdzisław Lasota Zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Mieleckiego na 2022 rok  na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników 1 2
29.09.2021 Stefan Rysak Odprowadzenie wód opadowych z lewostronnego rowu przydrożnego  drogi Wadowice Górne - Zabrnie - Szczucin w m. Wadowice Dolne 1 2
29.09.2021 Krzysztof Olszewski Uwzględnienie w budżecie Powiatu Mieleckiego na 2022 rok inwestycji dotyczacych przebudowy dróg powiatowych 1 2
1.10.2021 Stefan Rysak Uruchomienie oddziału szpitalnego ds. leczenia powikłań u osób z zakażeniem Covid-19 1 2
1.10.2021 Kacper Głaz Budowa chodników przy drogach powiatowych 1 2
1.10.2021 Kacper Głaz Budowa chodników przy drogach powiatowych, przebudowa dróg, budowa parkingu 1 2
18.10.2021 Zbigniew Tymuła Wsparcie dla rolników z terenu powiatu mieleckiego , którzy ponieśli straty w związku z ASF 1 2
22.10.2021 Antoni Skawiński Pediatra w świąteczno-nocnej opiece 1 2
26.10.2021 Stanisław Kagan Podwyżki dla pracowników Domu Pomocy w Mielcu 1 2
26.10.2021 Marek Kamiński Sytuacja w Szpitalu Specjalistycznym im. E. Biernackiego w Mielcu oraz Pogotowiu Ratunkowym w Mielcu 1 2
26.10.2021 Zdzisław Lasota Zatrudnienie na pełny etat lekarza diabetologa w Poradni Diabetologicznej w przyszpitalnej Przychodni Nr 4 w Mielcu 1 2
26.10.2021 Zdzisław Lasota Budowa chodników przy drogach powiatowych wraz z przebudową drogi powiatowej 1 2
26.10.2021 Maria Orłowska Wyjaśnienia w sprawie Pani Elżbiety Wyprało 1 2
26.10.2021 Kacper Głaz Prace remontowe w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu 1 2
26.10.2021 Kacper Głaz Wyczyszczenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1 2
26.10.2021 Kacper Głaz Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Malinia 1 2 3
26.10.2021 Kacper Głaz Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Podleszan 1 2
26.10.2021 Maria Należna Poprawa organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie gminy Wadowice Górne i Radomyśl Wielki 1 2
10.11.2021 Maria Należna Poprawa organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie gminy Wadowice Górne i Radomyśl Wielki 1 2
1.12.2021 Zdzisław Lasota wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 11467R Podborze - Ruda poprze zwymalowanie oznaczeń 1 2
1.12.2021 Marek Paprocki zabudowanie kanału (rowu) wzdłuż  terenu ROD przy ogródkach działkowych przy. ul. Kilińskiego 1 2
1.12.2021 Marek Paprocki Zakończenie remontu elewacji zewnętrznetrznej Przychpdni "Zlep Med" 1 2
6.12.2021 Antoni Skawiński Wykonanie chodnika od budynku Szkoły Podstawowej w Brniu do istniejącego chodnika w Kawęczynie 1 2
29.12.2021 Maria Orłowska Dostęp do przystanków na terenie Gminy Miejskiej Mielec 1 2
5.01.2022 Maria Orłowska Aplikowanie o środki w ramach Polskiego Ładu na dokończenieczenie budowy rozpoczętej w latach2008-2011 budynku B w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Mielcu 1 2
18.01.2022 Zbigniew Tymuła Na jakim etapie jest proces wydawania decyzji scaleniowej w sprawie gruntów położonych w Padwi Narodowej  1 2
26.01.2022 Zdzisław Lasota Dotyczący inwestycji jakie miały być zaplanowane w budżecie na 2022 rok na 1 2
26.01.2022 Maria Należna Dostępność 

do świadczeń opieki zdrowotnej  tj. utworzenia centrum zdrowia psychicznego w Mielcu.

1 2
26.01.2022 Kazimierz Gacek Ograniczenie prędkości na drodze powiatowej w Podleszanach do 40 km/h oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze Borowa – Przecław z drogą Podleszany – Zasów 1 2
14.02.2022 Kacper Głaz Pilna interwencja w sprawie niszczących powiatowe drogi i budynki mieszkalne samochodów ciężarowych poruszających sie drogami powiatowymi nr 1137R relacji Padew Narodowa - Babule w miejscowości Zarównie i Piechoty, nr 1137R relacji Jaślany Józefów oraz nr 1124R relacji Knapy - Zarównie i miejscowości Zachwiejów i Zarównie  1 2
14.03.2022 Krzysztof Olszewski 

w sprawie wniosków złożonych do drugiej edycji rzędowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” przez Powiat Mielecki w lutym br.

1 2
14.03.2022 Krzysztof Olszewski  w sprawie wprowadzenia ograniczenia ruchu pojazdów o masie większej niż 15 ton
(z wyłączeniem pojazdów komunikacji zbiorowej) na drodze powiatowej relacji Przecław, Błonie Kiełków – Wola Mielecka  
1 2
24.03.2022 Maria Orłowska kolejne zapytanie dotyczące przystanków udostępnionym operatorom i przewoźnikom 1 2 3
21.04.2022 Maria Należna zwiekszenie bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Gminy Radomyśl Wielki w miejscowości Ruda 1 2
1.08.2022 Maciej Jemioło  przebudowa drogi powiatowej relacji Łączki Brzeskie - Nagoszyn w m. Łaczki Brzeskie 1 2
27.06.2022 Zdzisław Lasota przebudowa drewnianego mostu na żelbetowy na Potoku Zgórsko w m. Podborze  1 2
27.06.2022 Maria Należna

przemieszczanie się poza obreb chodnika słupka posadowionego w biegu chodnikaprzy drodze Załuże-Zabrnie-Wadowice-Piatkowiec; oznaczenia istniejacych rozwiązań organizacji ruchu drogi podporządkowanej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1164 R i 1160 R w miejscowosci Wadowice Dolne

1 2
27.06.2022 Maria Należna Organizacja ruchu na drodze powiatowej  nr 1174R Dąbrowa Tarnowska - Radomysl Wielki w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu  1

2
02.08.2022 Maria Należna Wykonanie dokumentacji technicznej, a w dalszej kolejności budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1174R Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki na najbardziej niebezpiecznych odcinkach. 1 2
02.08.2022 Antoni Skawiński  Wykonanie przepustu pod drogą powiatową, która ma być remontowana w miejscowości Trzciana  1 2
12.08.2022 Krzysztof Olszewski  Uaktualnienie przystanków przy drogach powiatowych, przekazania wyników ekspertyzy geologicznej proprowadzonej wna drodze powiatowej w miejscowości Blonie gm. Przecław, terminu ogłoszenia przetargu na budowę chodnika w m. Kiełków gm. Przecław.  1 2
6.09.2022 Zdzisław Lasota  wykonanie przejśc dla pieszych w ciagu drogi powiatowej Nr 1163R Zgórsko - Wierzchowiny - Wola Wadowiska  1 2
6.09.2022 Zdzisław Lasota uwzględnienia w projekcie budzetu na 2023 rok opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ciagu drogi powiatowej 1181R Radomysl wielki , ul. Zasowska - Dąbie - Przeryty Bór  1 2
6.09.2022 Zdzisław Lasota zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Mieleckieego na 2023 rok na budowę chodników w ciagu drogi powiatowej w m. Radomysl wielki, ul. Firleya 1 2
5.10.2022 Krzysztof Olszewski uwzględnienie w budżecie powiatu na 2023 r. inwestycji  1 2
5.10.2022 Kazimierz Gacek problemy dotyczace infrastruktury drogowej  1 2
26.10.2022 Zdzisław Lasota uregulowanie stanu prawnego końcowej fazy drogi 1181R Radomysl Wielki ul. Zasowska-Dąbie-Przeryty Bór  1 2
26.10.2022 Zdzisław Lasota podjęcie wspołpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Regionalny w Krakowie  1 2
26.10.2022 Krzysztof Olszewski  wnioski złożone podczas zebrań wiejskich i osiedlowych, które odbyły sie w miesiącu wrześniu i na początku października  1 2
26.10.2022 Maria Należna  remont drogi i przebudowa znajdujacego się w biegu drogi ostrego zakretu oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej Wadowice Górne - Zgórsko  1 2
15.11.2022 Marek Kamiński  przyznanie nagród Dyrektor DPS w Mielcu oraz przyznanie nagród Dyrektor PCPR w Mielcu 1 2
23.11.2022 Zdzisław Lasota wykonanie przejść dla pieszych w ciagu drogi Tuszyma - Przecław - Radomysl Wielki oraz w ciagu drogi Podleszany - Ruda- Zasów 1 2
28.11.2022 Maria Należna zwiększenie bezpieczeństwa dla uztykowników dróg powiatowych naterenie Gminy Radomyśl Wielki w miejscowości Ruda 1 2
19.12.2022 Kazimierz Gacek  brak odśnieżania drogi wojewódzkiej nr 983 na odc. Rzędzianowic do zlaczenia z DW 984 w Woli Mieleckiej  1 2
28.12.2022 Zdzisław Lasota budowa chodnika (opracowanie dokumentacji projektowej) w ciagu drogi powiatowej Breń Osuchowski - Kawęczyn - Wadowice Górne  1 2
20.01.2023 Maria Należna zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników drogi Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki  1 2
1.02.2023 Zdzisław Lasota przejscie dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1167R Podborze - Ruda przed mostem na Potoku Zgórsko 1 2
1.02.2023 Stanisław Kagan  podjęcie działań związanych z rozwojem planowanego węzła autostradowego  1 2 3
1.02.2023 Maria Należna w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1182R Radomysl Wielki - Brzeźnica w m. Dabrówka Wisłocka 1 2
1.02.2023 Maria Orłowska funkcjonowanie dawnej budrsy przy ul. Kościuszki i wydatkowanie zabezpieczonych na dzialania kryzysowe pieniedzy w wys. 50 tys. zł 1 2
17.02.2023 Stanislaw Kagan  redukcja dzików w Powiecie Mieleckim  1 2
17.02.2023 Zdzisław Lasota usytuowanie oznakowania drogowego na drodze powiatowej Nr 1174R Dabrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki  1 2
23.02.2023 Antoni Skawiński  remont nwierzchni dróg wraz z budowa chodnika Kawęczyn - Breń - Osuchowski - Dąbrówka Osuchowska  1 2
27.02.2023 Antoni Skawiński zatrudnienie lekarza pediatry  w ramach świateczno nocnej opieki lekarskiej  1 2
22.03.2023 Maria Należna  dostępności do świadczeń medycznych  1 2
22.03.2023 Maria Orłowska  przyznanie doatku za warunki szkodliwe pracownikom wspomagającym nauczycieli  1 2
22.03.2023 Maria Orłowska  przyspieszenie termomodernizacji budynku C w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczym  1 2
22.03.2023 Zdzisław Lasota poprawa bezpieczeństwa ruchu uzytkowników drogi powiatowej Nr 1175R Tuszyma - Przecław - Radomysl Wielki, ul. Armii Krajowej  1 2
27.04.2023 Zdzisław Lasota  usunięcie słupa elektrycznego usytuowanego w chodniku w ciągu drogi powiatowej nr 1163R Zgórsko-Wierzchowiny-Wola Wadowska 1 2 3
12.06.2023 Zdzisław Lasota  utworzenie punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Podstacji w Radomyslu Wielkim  1 2 3
12.06.2023 Maria Należna  bezpieczeństwo na drogach w mieiscowości Ruda na terenie Gminy Radomyśl Wielki tj. na skrzyzowaniu drogi powiatowej 1169R relacji Podleszany - Ruda- Zasów z drogą powiatową nr 1175R Tuszyma - Przecław - Radomyśl Wielki - Mielec 1 2
12.06.2023 Maria Należna  organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 1179R Dulcza Wielka - Żarówka - Stara Jastrząbka  1 2
24.07.2023 Kazimierz Gacek  wydanie oficjalnego komunikatu dotyczacego zmiany organizacji ruchu na krzyzowaniu w Woli Mieleckiej w związku z przebudową skrzyzowania na rondo 1
13.09.2023 Michał Duszkiewicz w sprawie bezpieczeństwa na drodze powiatowej  Nr 1143R biegnącej przez Złotniki  1 2
13.09.2023 Stanisław Kagan  w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach programu Dorzecze Wisłoki 1
13.09.2023 Stanisław Kagan  wybudowanie drogi pieszo - roweowej wzdłuz drogi 984 na odcinku Mielec - rondo w Piątkowci i uwzględnienie inwestycji w planach budżetowych  1 2
13.09.2023 Stanisław Kagan  przedstawienie aktualnej sytuacji na temat ASF w powiecie mieleckim  1 2
13.09.2023 Marek Paprocki  poprawa bezpieczeństwa na ul. Powstańców Warszawy obo Pump - Truck 1 2
13.09.2023 Marek Paprocki zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji  1 2
13.09.2023 Marek Paprocki poprawa bezpieczeństwa na ul. Kilińskiego na wysokości SP 1 w Mielcu  1 2
2.10.2023 Krzysztof Olszewski  wnioski do budzetu na 2024 rok  1 2
5.10.2023 Antoni Skawiński  wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kliszów 1 2
5.10.2023 Maria Należna  wykonanie dok. technicznej chodnika przy drodze powiatowej 1174R Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki 1 2
5.10.2023 Maria Należna zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2024 rok środków finansowych na opracowanie dokumentacji i przebudowę drogi powiatowej Nr 1165 Wadowice Górne – Zgórsko 1 2
5.10.2023 Maria Należna zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych na terenie gminy Wadowice Górne 1 2
23.10.2023 Maria Należna zabezpieczenie środków finansowych w budzecie na 2024 rok na poprawe nawierzchni asfaltowej 1 2
2.11.2023 Kacper Głaz 

zawansowanie prac projektowych dotyczących chodnika przy drodze powiatowej nr 1142R w miejscowości Ławnica

1 2
2.11.2023 Kacper Głaz 

zawansowanie prac projektowych dotyczących chodnika przy drodze powiatowej nr 1144R w miejscowości Babicha

1 2
2.11.2023 Kacper Głaz

ponowne zaplanowanie środków na realizację inwestycji budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1145R w miejscowości Borki Nizińskie

1 2
2.11.2023 Kacper Głaz

budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1140R w miejscowości Grochowe

1 2
2.11.2023 Lasota Zdzisław

zabezpieczenie środków w planowanym na 2024 rok budżecie na wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1175R Tuszyma – Przecław – Radomyśl Wielki, ul. Armii Krajowej na terenie gm. Radomyśl Wlk.

1 2
2.11.2023 Lasota Zdzisław

zabezpieczenie środków w planowanym na 2024 rok budżecie na wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1169R Podleszany  Ruda – Zasów na terenie m. Dąbrówka Wisłocka oraz m. Ruda

1 2
2.11.2023 Lasota Zdzisław

zaawansowanie prac projektowych i opracowania dokumentacji w ciągu drogi powiatowej  nr 1167R Podborze – Ruda w m. Podorze, a także uwzględnienia budowy w/w chodnika w projekcie budżetu na 2024 r.

1 2
2.11.2023 Lasota Zdzisław 

przekazanie drogi powiatowej  nr 1181R Radomyśl Wielki, ul. Zasowska – Dąbie – Przeryty Bór, za skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1180R Dębica – Zdziarzec
w m. Dąbie, położonego na działce  Nr 1471 i działce Nr 1472

1 2
2.11.2023 Lasota Zdzisław

uregulowanie stanu prawnego, położenia nawierzchni asfaltowej,  a także przekazania drogi powiatowej nr 1181R Radomyśl Wielki, ul. Zasowska – Dąbie – Przeryty Bór położonej w m. Dąbie.

1 2
2.11.2023 Lasota Zdzisław

zabezpieczenie środków w planowanym na 2024 rok budżecie na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1173R Radomyśl Wielki, ul. Kościuszki – Dulcza Mała na terenie m. Dulcza Mała na odcinku od istniejącego chodnika do skrzyżowania z droga gminną nr 103557R Dulcza Mała – Góra.

1 2
10.11.2023 Marek Paprocki 

Wybudowanie progu zwalaniajacego wyspowego w obrebie przejąscia dla pieszych przy SP Nr 1

1 2
16.11.2023 Antoni Skawiński 

wnioski do budżetu Powiatu Mieleckiego na 2024 r. dotyczace inwestycji 

1 2
21.11.2023 Michał Duszkiewicz 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych poryuszajacych suę w miejsowości Złotniki i Podleszany, wystąpienie do Centrum  Automatycznego Nadzoru nad ruchem drogowym oraz Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

1 2
21.11.2023 Adam Jastrząb 

naprawa ogrodzenia przy Przychodni Zlep med Nr 1 przy ul. Sandomierskiej 

1 2
21.11.2023 Maria Należna

bezpieczeństwo użytkowników chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Izbiska w Gminie Wadowice Górne

1 2
21.11.2023 Stanisław Kagan

podjęcie działań, zaplanowanie, wybudowanie profesjinalnej drogi pieszo - rowerowej wzdłuż nowej drogi od Mielca - wiadukt nad ul. Sienkiewicza do ronda w Piątkowcu

1 2
21.11.2023 Stanisław Kagan 

ujęcie w planie budzetowym na 2024 rok środków finansowych na opracowanie koncepcji inżynieryjnej na połaczenie drogi wojewódzkiej 984 z planownaym nowym węzłem autostradowym A4

1 2
21.11.2023 Zdzisław Lasota 

podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu uzytkowników drogipowiatowej Nr 1167R Podborze - Ruda

1 2
21.11.2023 Zdzisław Lasota

wykonanie w ciagu drogi powiatowej nr 1175R Tuszyma - Przecław - Radomyśl Wielki, ul. Armii Krajowej naprzeciw NZOZ BIELMED oraz NZOZ Radomyśl Wielki 

1 2
21.11.2023 Krzysztof Olszewski

montaż  lustra na drodze powiatowej w Przecławiu 

1 2
06.12.2023 Kazimierz Gacek 

zimowe utrzymane dróg powiatowych 

1 2
26.02.2024 Antoni Skawiński 

zatrudnienie w ramach świateczno - nocnej opieki lekarskiej lekarza pediatry, dyżur w niedziele i święta lekarza dentysty 

1 2

Ostatnia modyfikacja: 29-05-2024 10:08
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER