A A A
 • 24.11.2023

  Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2024

  Uchwała Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Mieleckiego w 2024 r. więcej

 • 24.10.2023

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2024 rok

  5. Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Mieleckiego w 2024 r. więcej

 • 05.06.2023

  LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 2023

  LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 2023 dostępnego dla mieszkańców Powiatu Mieleckiego zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jedn. Dz.U.2021 poz. 945) więcej

 • 30.11.2022

  Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na 2023

  Uchwała Nr 223/1406/2022 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mieleckim w 2023 roku więcej

 • 28.10.2022

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

  na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mieleckim w 2023 roku. więcej

Ostatnia modyfikacja: 01-08-2018 08:50
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER