A A A

Rok 2018

Na podstawie art. 14. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Starostwo Powiatowe w Mielcu informuje, że w 2018 roku nie wpłynęły do Urzędu żadne petycje.
 

Ostatnia modyfikacja: 19-08-2019 14:38
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER