A A A

DECYZJA Nr IG.6844.2.8.2018 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu i ustanowienia opłaty dla zajmowanych pomieszczeń usytuowanych w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego na rzecz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego z siedzibą w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.

DECYZJA Nr IG.6844.2.1.2019 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 14 maja 2019 roku
w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla pomieszczenia nr 302 i zmiany opłaty dla zajmowanych pomieszczeń usytuowanych w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego ustanowionych Decyzją nr IG.6844.2.8.2018 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 18 grudnia 2018 roku na rzecz Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego z siedzibą w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.

DECYZJA IG.6844.2.2.2019 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 18 lutego 2020 roku
w sprawie ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu na budowlę – parking znajdujący się na działce nr 1456/23 o pow. 0,3010 ha położonej w Mielcu obręb 2 Osiedle objętej księgą wieczystą TB1M/00040045/4 stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego przekazanej w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 26-06-2019 08:27
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER