A A A
 • 25.04.2024

  Stawki dotacji obowiązujące w 2024 roku

  Stawki dotacji obowiązujące w 2024 roku dla szkół i placówek oświatowych ustalone w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidziane na ucznia / wychowanka. więcej

 • 25.04.2024

  Stawki dotacji obowiązujące w 2024 roku

  Stawki dotacji obowiązujące w 2024 roku dla szkół i placówek oświatowych ustalone w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidziane na ucznia / wychowanka. więcej

 • 19.04.2023

  Stawki dotacji obowiązujące w 2023 roku

  Stawki dotacji obowiązujące w 2023 roku dla szkół i placówek oświatowych ustalone w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidziane na ucznia / wychowanka. więcej

 • 28.04.2022

  Stawki dotacji obowiązujące w 2022 roku

  Stawki dotacji obowiązujące w 2022 roku dla szkół i placówek oświatowych ustalone w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidziane na ucznia / wychowanka. więcej

 • 31.03.2021

  Ogłoszenie

  Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 3 wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) dla szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi. więcej

Ostatnia modyfikacja: 22-07-2020 08:10
Utworzone przez: MONIKA PIATEK
Opublikowane przez: MONIKA PIATEK