A A A

INT - interpelacja
ZAP - zapytanie
WNI - wniosek
ODP - odpowiedź (numer załącznika)
PIS - pismo
INNE
UZU1
 - uzupełnienie
UZU2 - uzupełnienie
UZU3 - uzupełnienie

DATA RADNY OPIS INT ZAP WNI ODP PIS INNE
17.05.2024  Antoni Skawiński wykonanie inwestycji, remontu drogi w m. Trzciana, wyk. ściezki pieszo rowerowej od Czemina do Rzędzianowic, wyk. krótkich odcinków chodnika, chodnika w Trzcianie, w Górkach w kierunku Łysakowa, w Brniu Osuchowskim, w Kliszowie 1 2
22.05.2024 Mikołaj Skrzypiec parking znajdujący się na działace 1601/3 obok przychodni Nr 4 1 2
22.05.2024 Maria Należna dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, procedury i zachowania na SOR  1 2
22.05.2024 Maria Orłowska sytuacja w Specjalisycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu  1 2
22.05.2024 Stanisław Kagan  zmiany w planie budzetowym na opracowanie koncepcji na połączenie drogi wojewódzkiej  984 1 2
22.05.2024 Stanisław Kagan  zwołanie sesji poświęconej turystyce  1 2
22.05.2024 Stanisław Kagan  opracowanie koncepcji i uruchomienie miejskiej kolei pasażerskiej na trasie Osiedle Rzochów - Mielec centrum - Mielec Mościśka  1 2
21.05.2024 Stanisław Kagan  remont ulicy Władysława Jagiełły w Mielcu  1
28.05.2024 Marek Paprocki  sytuacja z udziałem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu  1 2
3.06.2024 Waldemar Barnaś warunki lokalowe dla funkcjonowania klubów radnych  1 2
3.06.2024 Maria Należna zakończone prace goeodezyjne na terenie gminy Wadowice Dolne  1
3.06.2024 Zbigniew Tymuła  wypowiedzenie umowy z ordynatorem  1
3.06.2024 Zbigniew Tymuła uruchomienie niedziałającej windy w Przychodni Nr 4 1

Ostatnia modyfikacja: 29-05-2024 10:10
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER