A A A

Raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności

10.03.2022

Raport został opracowany na potrzeby realizacji projektu: „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Południowo – Zachodniego”

Pliki do pobrania

Ostatnia modyfikacja: 15-09-2022 14:21
Utworzone przez: ALAN ROSENBEIGER
Opublikowane przez: ALAN ROSENBEIGER